IPB

Здравейте ( Вход | Регистрация )

2 страници V   1 2 >  
Reply to this topicStart new topicБлагодаря
> ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ПРАВИЛА ЗА СУБТИТРИ
insomnias
коментар 8 Sep 2009, 07:39 PM
Коментар #1


unreal


Група: Members
Коментари: 800
Регистриран: 22-May 07
Град: Pleasantville
Потребител No.: 86964Субтитриране - основни принципи

Превеждайте всичко
Превеждайте дори екранния текст, като например имена на институции, пътни знаци, билбордове, които излизат на екрана и са от значение за сюжета. Също така, имена, титли, звания и длъжности на говорещите и др.
Не превеждайте буквално
Изкуството на преводача на филми е да разбере сюжета и какво се казва в оригиналното съдържание и да го преведе възможно най-вярно и точно. Не следвайте буквално текста, а смисъла на съдържанието. Това не е толкова лесно, колкото звучи. Субтитрите имат ограничен брой символи на ред (обикновено 36-40 символа), затова преводачите трябва да имат добри познания в умението за обобщаване.
Обобщавайте
Преводачът на филми трябва да даде най-кратък и точен превод и тълкуване (адаптация) на оригиналния текст в целевия език с възможно най-малък брой думи. Преводачът на филми трябва да знае и да решава какво да представи на публиката, с цел да осъществи и осигури разбирането на сюжета и на основните гледни точки. При превод от английски на български език, ще попадате на кратък текст, който се превежда с много дълги думи, така че ще трябва да решите какво да задържите и какво всъщност е излишно. Нормално е да пропуснете нещо, доколкото то няма да се окаже особено важно или свързано с развитието на сюжета по-късно.
Каламбури, игра на думи, пословици - адаптирайте, заменяйте, пресъздавайте
Винаги е трудно да се преведат шеги, които са толкова весели на английски, а не означават нищо на нашия език. Същото е и с игри на думи и поговорки. В този случай, бъдете креативни, намерете нещо подобно на български, което ще предаде оригиналния смисъл и ще допринесе за разбирането на посланието и сюжета. Ако имате късмет да има подобен израз на български, чудесно. Ако не, адаптирайте го или го заменете напълно.
Използван език - от специализиран до жаргон
Ако превеждате ”Спешно отделение”, не забравяйте да използвате добри специализирани речници и да проучите всяка дума. Ако превеждате жаргон, не забравяйте да използвате думите, които са в речниците. Също така, трябва да решите какво е нивото на жаргона в българския език. Разнообразието на нивата, срещани в субтитрите, е наистина е широко, трябва да сте подготвени да се справяте с всеки регистър на езика, от академичните среди до високоспециализиран жаргон.
Съвместимост
Трябва да има съвместимост в целия превод, особено в подробности като: цифри, мерки, имена, прякори (правопис, превод на имена и т.н.), адреси, официално или неофициално равнище на адреса, съкращения и др.
Пунктуация
Всеки език има свой собствен метод за субтитриране. Ще го забележите като просто включите телевизора и прочетете някои субтитри. Езиковите правила (особено препинателните знаци) не са класическите, които ще намерите в граматиката, а са специфични (например, при диалог се поставя тире само на втория ред). Разберете какви са правилата за нашия език и ги използвайте постоянно.
Използвайте курсив
Някои смятат, че курсив не е необходим, но обикновено се използва курсив в субтитрите за: говор зад камера, текст, който се чете, телевизия, радио, песни, книга или филм, титли, и чуждоезични думи.
Мерки
Абсолютно задължително е превеждането от имперската система в метричната система. Преводачът на филми трябва да реши дали има нужда от точност чак до милиметър или цифрата в оригиналния английски език е просто приблизителна и следва да бъде преведена на целевия език с приближение (Ето един многостранен конвертиращ инструмент: Convert for Windows).
Разделяне на редове
Разделянето на редове е особено важно за това как субтитрите изглеждат на екрана и най-вече за скоростта на четене и разбиране. Ако текстът се вписва на един ред, оставете го на един ред, зрителят ще се радва да вижда повече от случващото се на екрана. Ако текстът не се побира на един ред, тогава трябва да се опитате да го разделите възможно най-добре, имайки предвид следните основни принципи:
1. Разделяйте след препинателни знаци (запетая, точка, двуеточие, точка и запетая, многоточие и т.н.)
2. ПРЕДИ съюзи (т.е. трябва да има връзка на втория ред - и, или, тъй като, а, ала, ако, ама, но, пък, хем и т.н.)
3. ПРЕДИ предлози (т.е. винаги трябва да се премести предлогът на втора линия, например: в, на, от, до, с, за, над, под, зад, към, през, край, върху, срещу, между и т.н.) Внимавайте за комбинирани предлози.
4. НЕ разделяйте име, когато е възможно и когато имате достатъчно място да е заедно.
5. НЕ разделяйте сложни или възвратни глаголи (т.е. не оставяйте спомагателен глагол, възвратен глагол, отрицателна частица и т.н. на първия ред, а основния глагол на втория ред)
6. НЕ разделяйте словесни фрази, идиоми, изрази.
7. Не се разделят съкращения.
8. Опитайте се да не разделяте подлога от сказуемото, когато пространството го позволява.
9. Не оставяйте една дума на ред, дори ако тя е последвана от препинателни знаци.
Основният принцип на разделянето на редове е да поддържаме идейните и семантични единици заедно, това ще осигури по-лесно и по-бързо четене и разбиране от страна на зрителя.

Практически аспекти

1. Преводачът на филми винаги трябва да работи с (видео, DVD и т.н.) копие на продукцията и, ако е възможно, копие на субтитрите.
2. Работата на преводача на филми е да се запознае с продукцията и да я преведе и запише в субтитри на познаван от него език.
3. Качеството на превода трябва да е високо и да се вземат под внимание всички идиоматични и културни нюанси.
4. Трябва да се използват прости семантични единици.
5. При компресиране на диалог резултатът трябва да бъде разбираем.
6. Текстът на субтитрите трябва да се разпределя по редовете в смислови блокове и/или граматични единици.
7. Доколкото е възможно, всеки субтитър да бъде семантично самостоятелен.
8. Езиковите съответствия трябва да бъдат подходящи и да отговарят на изговорените думи.
9. Езикът трябва да бъде граматически правилен, тъй като субтитрите служат като модел за ограмотяване.
10. Всички важни писмени информации в изображения (знаци, бележки и т.н.) трябва да се превеждат и включват, където е възможно.
11. Предвид факта, че някои зрители са с нарушен слух, "излишна" информация, като имена, възклицания и т.н., също трябва да бъдат субтитрирани.
12. Песни може да бъдат субтитрирани, когато е уместно.
13. Очевидни повторения на имена и общи разбираеми фрази не винаги е нужно да бъдат субтитрирани.
14. Появяването и скриването на субтитрите трябва да следва ритъма на речта на филмовия диалог, като се вземат под внимание прекъсванията и преходите.
15. Разпределението на думите в субтитри трябва да се съобразява с прекъсванията и преходите на звука; субтитрите трябва да подчертават изненадата или напрежението и по никакъв начин не ги пренебрегват.
16. Продължителността на всеки субтитър трябва да се придържа към нормален ритъм на четене за зрителя.
17. Паузите трябва да отразяват ритъма на филма.
18. Субтитрите не трябва да се появяват за по-малко от една секунда, както и (с изключение на песни) да остават на екрана по-дълго от седем секунди.
19. Броят на редовете във всеки субтитър трябва да бъде ограничен до два.
20. Когато се използват два реда с неравни дължини, горният ред е за предпочитане да бъде по-кратък за се осигури възможно най-голяма част от изображението свободна, с цел да се намалят ненужните движение на очите.
21. Трябва да има тясна връзка между филмовия диалог и съдържанието на субтитрите; изходящият език и целевият език да се синхронизират, доколкото е възможно.
22. Трябва да има съответствие между филмовия диалог и появата на субтитрите.
23. Преводачът на филми трябва да се отбелязва в края на филма (или ако имената на участващите са в началото - в близост до името на сценариста).
25. Годината на създаване на субтитрите трябва да бъдат показана в края на филма.

Технически аспекти

1. Броят на знаците на един ред трябва да бъдат съвместими със системата на субтитрите и да са видими на всякакъв екран.
2. Поради различието във времето за прочитане от зрителя и различната дължина на редовете за ТВ / видео субтитри и субтитри на кинофилми, ТВ / видео субтитрите трябва да бъдат адаптирани за кинофилмовите приложения и обратно.

Преводи

* Преводите трябва да запазват целостта на оригиналния сценарий, плавността, спонтанността и естественото течение на показваното и да се придържат към жанровия стил и неговите ценности и характерни особености.
* Преводите трябва да запазят изискан подход към езика, като се избягват вулгарни термини, освен ако наистина не са необходими за обезпечаване на показваната история и жанров стил (например, по-нецензурни развлекателни програми).
* Придържането към жанровия стил и неговите характерни особености винаги трябва да присъства. Критерият за разбиране на необходимото ниво на прецизиране на езика включва: оригиналния тон на показваното и на гласовете, сценария, и физическите аспекти на ролята.
* Преводите трябва да следват предвидения сценарий. Подходящото компресиране на изреченията трябва да бъде в нормално приетите стандарти за индустрията.
* Метафорите и аналогиите трябва да поддържат същия контекст, стил и образност, както в оригиналния език.
* Всички факти от оригиналната версия трябва да бъдат включени; с академичния "жаргон" не бива да се прекалява.
* Прекалената употреба на идиоми трябва да се избягва, както и ако определен идиом не се тълкува добре от по-голямата част от публиката.
* Сериалите трябва да бъдат превеждани от един и същи преводач, доколкото е възможно. Ако се използват повече от един преводач, стилът и терминологията трябва да бъдат съгласувани.

Език

* Езикът трябва да бъде сбит, като се избягват ненужните думи, отразяващи основния разговорен чужд език с цел разбирането му от най-голяма част от зрителската аудитория, към която е насочен.
* Езикът трябва да отразява правилно жанровия стил/формат на показваното: например, техническата документалистика използва обективен и кратък език, свързаните с биографиите и изкуствата филми, са склонни да използват по-сложен стил, а предавания от сорта "риалити шоу" използват по-всекидневни термини, за да отразяват спонтанния им характер.

Терминология

* Имената трябва да бъдат превеждани според официалния им превод или ако такъв липсва - според контекста или според оригиналното им звучене, в зависимост от важността на името в оригиналния език (Батман, Жената-котка, Планината на вещиците).
* Техническите термини трябва да бъдат преведени правилно, а когато е необходимо (например, еквивалентни термини не съществуват в чуждия език, правилната терминология е на английски език), техническите термини трябва да останат на английски език.

Дължина

* Дължината трябва да бъде коригирана, за да отговаря на времето на оригиналния изказ, като същевременно се запази целостта на оригиналния превод.
* Четенето на субтитрите трябва да бъде удобно за зрителите, с подходяща за четене скорост (например, около 4 секунди на субтитър), адекватен интервал от един субтитър към следващия (т.е. около 2 до 3 кадъра) и да се избягват големите припокривания с предварително съществуващите вградени субтитри.
* Субтитрите трябва да се появяват на екрана в съответствие с оригиналното аудио и промените в кадъра. Началото на субтитърния ред трябва да започне в същото време, когато изказът започва, а краят на репликата може да се забави малко след като изказът завършва.
* Всички субтитри трябва да бъдат превеждани и проверявани с помощта на общоприетия софтуер, с цел избягване на нередности.
* Не трябва да се прекалява с ”пасивни” думи, за да се избегне претрупването на думи да се отрази на "живостта" на текста.
* Субтитрите не трябва да съдържат печатни и/или правописни грешки.
* Субтитрите трябва да завършват по подходящ начин, отделни думи и/или съгласувани фрази не трябва да бъдат разделяни на два отделни реда.

На добър час в превеждането, приятна и ползотворна работа!

Преводачите на филми не само превеждат, те имат и правила и принципи, към които да се придържат. Поради това и поради натиска на времето, може лесно да бъдат направени грешки.
Най-добрите субтитри остават незабелязани.
Не изучаваме правилата само с мозъка си, но ги практикуваме с ръцете си.
Само чрез практикуването е възможно правилата да преминат от краткосрочната ви памет към дългосрочната памет. Въпрос на навик е да бъдеш добър преводач на филми.


Източници:
http://www.proz.com/
http://www.subtitlingworldwide.com/
http://www.rusubtitles.com/
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Реклама
коментар 8 Sep 2009, 07:39 PM
Коментар #
Go to the top of the page
 
Quote Post
thankyou
коментар 8 Sep 2009, 07:41 PM
Коментар #2


Subtitles Guru


Група: Глобални Модератори
Коментари: 2351
Регистриран: 24-November 10
Потребител No.: 444018 потребители са Ви отговорили с Благодаря!
`max, masterdeath, reDeyeZ, madhulk, stdoominic, vanina_t, Bad_Nick, peterx, unnu, gogocrew, van4et0o, Loco Tribal, kremitto, vikinZeto, Belly, damebra, katya_kolewa, Стефан
Go to the top of the page
 
+Quote Post
insomnias
коментар 8 Sep 2009, 07:42 PM
Коментар #3


unreal


Група: Members
Коментари: 800
Регистриран: 22-May 07
Град: Pleasantville
Потребител No.: 86964Очаквам дискусии (IMG:http://subsunacs.net/ib/style_emoticons/default/smile.gif) Мнението ви - има ли излишни неща, има ли пропуснати, кое ви харесва и кое - не. Във всеки случай, надявам се темата да е полезна.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
naruto
коментар 8 Sep 2009, 08:03 PM
Коментар #4


AnimeGod
****

Група: Members
Коментари: 254
Регистриран: 6-October 04
Потребител No.: 1193Хъм не съм преводач та се извинявам за нахалството но не съм много съгласен с първата точка.
Замисли се за следната ситуация. Героите си пътуват и водят разговор минавайки покрай табела с името на града.
Или пък влизайки в кръчма. И най вече говорят на фона на някаква песен.
Ако титрите са асс няма проблем да разположиш текста на песента да тече в горната част на екрана
а текста на табелите дори може да е на самите тях но при срт се получава манджа с грозде.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
insomnias
коментар 8 Sep 2009, 08:38 PM
Коментар #5


unreal


Група: Members
Коментари: 800
Регистриран: 22-May 07
Град: Pleasantville
Потребител No.: 86964Точно тук е отговорността на преводача - да прецени кое е важно и кое не е. И ако има възможност - да напише името на града, на кръчмата, да включи текста на песента, да покаже какво пише в бележката, оставена на масичката и т.н. Да ти кажа право, досега много рядко ми се е случвало да се появяват такива едновременно с говора и да предпочета да не ги включа. Мисля, че и кинотворците са наясно с начина на субтитриране и се съобразяват с него (IMG:http://subsunacs.net/ib/style_emoticons/default/smile.gif)

Малко по-надолу, в Практически аспекти, е добавено:
10. Всички важни писмени информации в изображения (знаци, бележки и т.н.) трябва да се превеждат и включват, където е възможно.

И нека добавя - това не са ПРАВИЛА (IMG:http://subsunacs.net/ib/style_emoticons/default/smile.gif) , това са основни принципи, които дават полезни съвети, с които да се съобразяваме, когато е възможно (IMG:http://subsunacs.net/ib/style_emoticons/default/smile.gif) Още повече, че не превеждаме нито за киното, нито за телевизията. Но онези, които мечтаят за това, би трябвало да ги прочетат особено внимателно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
masterdeath
коментар 8 Sep 2009, 08:48 PM
Коментар #6


LuCiFeR
***

Група: Members
Коментари: 92
Регистриран: 19-June 05
Град: SILENT HILL (може и РУСЕ)
Потребител No.: 9678Темата е много добра и много ми хареса.Нямам претенции и забележки,но... Наистина би било хубаво,ако всички го правехме така,обаче 90 % от нас се занимават аматьорски с преводите.Искам да кажа,че всеки го прави за собствено удоволствие когато има свободно време и поради много обстоятелства,като например "кой кого ще изпревари" със субтитрите на новият филм почти никой не се съобразява с правилата.И все пак,аз наистина съм ти благодарен за тази тема,защото винаги ми се е искало субтитрите ми да са на ниво.Но времето ще покаже (IMG:http://subsunacs.net/ib/style_emoticons/default/wink.gif)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
unnu
коментар 8 Sep 2009, 09:05 PM
Коментар #7


ЮНАК
****

Група: Members
Коментари: 140
Регистриран: 4-October 08
Потребител No.: 120624Всеки тук го прави за удоволствие.
Отделен е въпроса дали иска, и дали полага усилия да усъвършенства знанията си.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
insomnias
коментар 8 Sep 2009, 09:40 PM
Коментар #8


unreal


Група: Members
Коментари: 800
Регистриран: 22-May 07
Град: Pleasantville
Потребител No.: 86964Ами на мен ми беше полезно да разровя нета за подобни подробни указания, защото много пъти съм се чудила и съм постъпвала по някаква своя логика. Примерно: Обединила съм две кратки реплики и втората е на повече от две секунди време от първата - логиката ми е, че трябва да бъдат на два реда, защото не се случват едновременно. В бъдеще ще бъде другояче (IMG:http://subsunacs.net/ib/style_emoticons/default/smile.gif) Друг пример: мога да пренеса дума от горния ред на долния, но не го правя, защото не знам, че по този начин ще освободя повече от гледката незакрита (IMG:http://subsunacs.net/ib/style_emoticons/default/smile.gif) И такива разни дребнички неща - къде да си сложа името, примерно (винаги го слагам накрая, и винаги за не повече от 2 1/2 секунди, с мисълта, че не бива да се набива, че другите надписи са по-важни).
Повечето от тези принципи ги знае всеки, но си има и специфични неща, които сме откривали сами в процеса на работа. Смятам, че това помагало ще спести главоблъскането на по-новите преводачи.
Но и на по-опитните може би ще допъли знанията, надявам се (IMG:http://subsunacs.net/ib/style_emoticons/default/smile.gif)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
TAHEP
коментар 8 Sep 2009, 10:41 PM
Коментар #9


Advanced Member
***

Група: Members
Коментари: 57
Регистриран: 8-July 08
Град: добрич
Потребител No.: 114892Поздравления за положения труд да събереш всичката тая информация, но честно след като прочетох половината ми се изпари всякакво желание за превод(тая вечер няма да творя). Адмирации към всеки който проявява желание за самоусъвършенстване, но е трудно да спазваш всички тези практически аспекти. По практично би било всеки един да ги напасне към своят си стил.
Само един въпрос: за чий авторски права става дума? Ако са на преводача има здравата да спорим, защото и дума не може да става за авторски права. Виж за правата на автора на оригиналният текст вече е друга тема.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
insomnias
коментар 8 Sep 2009, 11:16 PM
Коментар #10


unreal


Група: Members
Коментари: 800
Регистриран: 22-May 07
Град: Pleasantville
Потребител No.: 86964Ужас! Не предполагах, че мога да разваля настроението на някого с тази нформация. И не е трудно, изобщо. Но докато не опиташ, няма как да знаеш и затова реагираш така. НЕма да се пУашиш (IMG:http://subsunacs.net/ib/style_emoticons/default/smile.gif) )))
Това са материали, събрани от различни сайтове на различни професионалисти. Затова и уточнявам, че не са правила, те са просто съвети, които биха подобрили субтитрите ни, но ние не превеждаме за киното и телевизията, затова можем да си позволим да бъдем непрофесионалисти (IMG:http://subsunacs.net/ib/style_emoticons/default/smile.gif) Но винаги можем да опитаме да се доближим до по-високо ниво.
Относно авторските права - първо кажи какво имаш предвид с "автора на оригиналния текст":) А аз винаги съм готова да споря, до постигане на някакъв консенсус.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
TAHEP
коментар 9 Sep 2009, 10:12 AM
Коментар #11


Advanced Member
***

Група: Members
Коментари: 57
Регистриран: 8-July 08
Град: добрич
Потребител No.: 114892Да де, то си пише че са практически аспекти и принципи.
Ама денем спазвай някакви правила, на работното място спазвай правила и вечер се прибереш и влезнеш във форума и видиш пак "правила" и почваш да се ПУАШИШ. (IMG:http://subsunacs.net/ib/style_emoticons/default/scare.gif)
Всичко това е в кръга на шегата. Моля да нема обидени.
А това за автора на оригиналният текст имах предвид, че поне в 80% от случаите превеждаме по вече направени преводи(примерно от превод на английски, немски, френски и т.н.), къде дословно, къде не, да не говорим че почти не се пипат нито тайминг, нито останали настройки. И накрая да претендирам за авторско право е малко... (изберете си дума).
Друг е въпроса, че авторското право се прилага при каквато и да е форма на материална облага. А засега в този сайт всеки се бие в гърдите(+ и моя милост), че всичкият труд е само за едната чест и слава.
Затова попитах в какъв контекст споменаваш "авторските права за версията ".
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_SlashFTW_*
коментар 9 Sep 2009, 11:24 AM
Коментар #12

Guests


Много полезна информация, браво, Люси (IMG:http://subsunacs.net/ib/style_emoticons/default/smile.gif)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
insomnias
коментар 9 Sep 2009, 02:54 PM
Коментар #13


unreal


Група: Members
Коментари: 800
Регистриран: 22-May 07
Град: Pleasantville
Потребител No.: 86964Цитат(TAHEP @ 9 Sep 2009, 11:12 AM) *
Друг е въпроса, че авторското право се прилага при каквато и да е форма на материална облага. А засега в този сайт всеки се бие в гърдите(+ и моя милост), че всичкият труд е само за едната чест и слава.
Затова попитах в какъв контекст споменаваш "авторските права за версията ".

Точно така, затова и ще махна този текст - той се отнася само за професионалните преводачи(IMG:http://subsunacs.net/ib/style_emoticons/default/smile.gif) Снощи, когато ти повдигна въпроса, набързо се поограмотих в това отношение и бях готова веднага да махна абзаца, но исках първо да разбера защо смяташ, че ти нямаш авторски права над превода си, а ги има само онзи, които е записал английския диалог с тайм-код и е улеснил работата ти (IMG:http://subsunacs.net/ib/style_emoticons/default/smile.gif) Той е вложил творчество само в тайминга, но не и в превод. Но дори и да ползваш нечий превод, пак имаш правата над своя превод, ти сам употребяваш думата "творя". Ако прочетеш и ти повече за авторските права, ще стигнеш до извода, че не си прав - има една такава алинея "преводи и промени на преводи на произведения".
Танер, а за това си прав - ако не искаш и не можеш да спазваш горните принципи, няма лошо (IMG:http://subsunacs.net/ib/style_emoticons/default/smile.gif) На мен ми се струва само, че те улесняват нещата, дават решения на доста въпроси, възникващи при преводите. Но всеки решава за себе си кои от тях да използва и дали изобщо ще използва нещо.
Във всеки случай ти благодаря, че се обади за този абзац. В дискусията се ражда истината, нали? (IMG:http://subsunacs.net/ib/style_emoticons/default/smile.gif) Така че, ако някой забележи и други нередни неща, моля да ми ги посочи.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SLR
коментар 9 Sep 2009, 09:48 PM
Коментар #14


Power Member
****

Група: Members
Коментари: 224
Регистриран: 5-November 08
Потребител No.: 122531За да се оцени труда на преводача за мен е най- важно поне тези точки да се спазят.

16. Продължителността на всеки субтитър трябва да се придържа към нормален ритъм на четене за зрителя.
17. Паузите трябва да отразяват ритъма на филма.
18. Субтитрите не трябва да се появяват за по-малко от една секунда, както и (с изключение на песни) да остават на екрана по-дълго от седем секунди.
19. Броят на редовете във всеки субтитър трябва да бъде ограничен до два.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
TAHEP
коментар 10 Sep 2009, 11:24 AM
Коментар #15


Advanced Member
***

Група: Members
Коментари: 57
Регистриран: 8-July 08
Град: добрич
Потребител No.: 114892Само малко уточнение, а не "заяждане". Има такава алинея, има и доста други като нея. В твоя случай е достатъчно да се позовеш на чл.9-ти от ЗАПСП, но уточнението е следното:
Едно е написаното в нормативният акт, друго е официалното тълкуване на смисъла в този акт, и съвсем друго е приложението му на практика. Въпроса ми бе продиктуван от трите взети заедно. С това смятам че изчерпваме цялата полемика.
Приятно творчество на всеки един творец (IMG:http://subsunacs.net/ib/style_emoticons/default/good.gif)
Go to the top of the page
 
+Quote Post

2 страници V   1 2 >
Reply to this topicStart new topicБлагодаря

 Олекотена версия Час: 4 December 2020 - 01:42 PM